Як оформити малозабезпеченість 2012

pomosch

Державна допомога малозабезпеченим сім’ям

У цій статті докладно розглянемо процедуру призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям, розповімо кому призначається допомога, розкриємо перелік документів необхідний для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям, покажемо як правильно розрахувати розмір допомоги та відповімо на інші важливі для громадян питання.

Кому надається допомога?

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Прожитковий мінімум для сім’ї – визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

Малозабезпечена сім’я – це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право на цю допомогу залежить не тільки від доходів, але і від його майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів. Ця допомога призначається відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Перелік членів сім’ї, чий дохід необхідно враховувати при розрахунку сукупного доходу сім’ї.

До складу сім’ї включаються:

- Чоловік, дружина;

- Рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб молодше вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей;

- Неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

- Непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

- Особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;

- Жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Примітка. До складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному забезпеченні. Орган уповноважений розглядати питання про призначення допомогу малозабезпеченим сім’ям. Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

Місце виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї за умови надання довідок про склад сім’ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. У разі якщо повнолітні члени сім’ї, які звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім’ї докладає довідки про склад сім’ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Примітка. Рішення про призначення соціальної допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами цих органів, із складанням акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги. Для отримання допомоги потрібно подати заяву, де дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно. До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

- Документ, що засвідчує особу;

- Довідка про склад сім’ї;

- Декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

- Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Примітка. У декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги.

 Термін на який призначається виплата допомоги. Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати. Для призначення соціальної допомоги на наступний термін уповноважений представник сім’ї подає заяву і декларацію про доходи та майно. Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі змін у складі сім’ї або у разі, коли між поданням заяви на призначення соціальної допомоги на наступний термін і припиненням виплати раніше призначеної соціальної допомоги минуло більше календарного місяця.

Відмова в призначенні допомоги

У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках, коли:

- Працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

- Під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

- Особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

- У власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I і II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара , крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід. Рішення про призначення державної соціальної допомоги в таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

- У власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, або більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Припинення виплати допомоги малозабезпеченій сім’ї

Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:

- Якщо сім’єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення; 

- У разі переїзду сім’ї в іншу місцевість і настання обставин, що виключають виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), – з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

 - За заявою уповноваженого представника сім’ї – з місяця, наступного за місяцем його подачі, якщо інше не обумовлено заявою.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Розмір допомоги – це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може перевищувати 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.

Розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб, щоразу визначаються законом про бюджет на відповідний рік.

Примітка:- Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком , усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, – на 20%.- Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

Приклад розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2013 році:

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2013 році – на 180, у 2014 році – на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується у 2013 році – на 360, у 2014 році – на 500 гривень.

Гарантований мінімум 2013, згідно ЗУ «Про державний бюджет на 2013 рік» для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям з 1 січня 2013. Для працездатних осіб становитиме – 240, 87 гривень. Для дітей до 6 років становитиме – 729 гривень. Для дітей від 6 до 18 років складе – 907, 5 гривень. Для осіб, які втратили працездатність становитиме – 894 гривні. Прожитковий мінімум з соціальних і демографічних груп (в грн.)

  Прожитковий мінімум з соціальних і демографічних груп (в грн.)

 

Період

Загальний показник

Діти у віці до 6 років

Діти у віці від 6 до 18 років

Працездатні особи

Особи, що втратили працездатність

с 01.01.2013 по 30.11.2013

1108,00

972,00

1210,00

1147,00

894,00

с 01.12.2013

1176,00

1032,00

1286,00

1218,00

949,00

 

 

 

 

 

 

 Розрахунок:

 Сім’я складається –  двоє дітей – 4 і 5 років, батько і мати. Працює тільки батько зарплата 1200 грн. на місяць. З 1 січня 2013 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для сім’ї становить: 1939,74 грн. (240,87 грн. Х 2 працездатних + 729,00 грн. Х 2 дітей до 6 років). Крім того, на кожну дитину від 3-х до 13 років доплата у сумі 180,00 грн.

Розмір допомоги з 01 січня 2013 року складе 1099,74 грн. (1939,74 – 1200,00 + 180,00 + 180,00).

Читайте також схожі статті на нашому сайті:
1. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
2. Допомога при народженні дитини
3. Допомога за доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку
4. Допомога малозабезпеченим сім’ям
5. Допомога по безробіттю
6. Допомога на дітей одиноким матерям
7. Допомога багатодітним сім’ям

 

 

Источник: http://spilka.od.ua/ua/slider/pomosch-semyam/